085 760 35 11

Arbeidsrecht voor werknemers

Het arbeidsrecht is mede bedoeld om werknemers te beschermen. In de praktijk gaat het vaak anders. Juridische ondersteuning is hard nodig om die rechtsbescherming ook daadwerkelijk te krijgen. Met onze kennis en ervaring helpen wij u hier graag bij. Zoals bij de volgende arbeidsrechtelijke onderwerpen:

Ontslag

Uw werkgever kan u om verschillende redenen willen ontslaan. Bijvoorbeeld als er sprake is van:

  • een verstoorde arbeidsrelatie;
  • een reorganisatie;
lees verder...
  • slecht functioneren; of
  • langdurige arbeidsongeschiktheid.

Zonder uw instemming kan uw werkgever dat echter niet zomaar doen. Hij moet afhankelijk van de reden eerst het UWV of de kantonrechter inschakelen om een einde aan uw dienstverband te maken. Dat leidt voor de werkgever zeker niet altijd tot succes. Daarom proberen werkgevers er vaak eerst samen met de werknemer uit komen.

Als u daarvoor openstaat, kan dat bijvoorbeeld door het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. U tekent dan een vaststellingsovereenkomst waarin u de gemaakte afspraken vastlegt. Hieraan kleven gevaren. Wij beoordelen graag voor u of het verstandig is om zo het dienstverband te beëindigen. Ook leggen we uit wat de gevaren zijn en we bekijken of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (juridisch) klopt.

Verder gaan wij na of er nog andere zaken geregeld kunnen worden. Moet uw werkgever een vergoeding betalen? Wordt u direct vrijgesteld van werk met behoud van salaris? Vervalt het relatie- en concurrentiebeding? Enzovoort. Tot slot zullen wij altijd proberen om onze kosten voor uw rechtsbijstand te laten betalen door uw werkgever.

Verzuim en ziekte

Hebt u zich ziek gemeld, dan is het belangrijk dat u weet welke rechten en plichten er gelden voor u en uw werkgever. Vaak komen arbeidsrelaties onder druk te staan. In het ziektetraject worden namelijk fouten gemaakt en er
lees verder...

kan weinig begrip meer zijn voor elkaars positie. Wij staan werknemers bij tijdens deze trajecten.

De ervaring leert dat met de goede toon van communiceren en de juiste adviezen de zaak vaak weer terug op het spoor komt. Soms kan het tijdig inzetten van mediation heel goed helpen. Wij proberen altijd de zaak voor u zo goed mogelijk op te lossen.

Relatie- en concurrentiebeding

Eindigt de arbeidsovereenkomst met uw werkgever? Mag u dan bij een concurrent in dienst treden of de relaties van uw (ex-)werkgever benaderen? Dat is zeker niet altijd het geval. Mogelijk is er een beding van toepassing en staat
lees verder...

daarop een forse boete. Wij adviseren u hier graag over.

Ontslag op staande voet

Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst opzeggen zonder dat u instemt of een rechter (vooraf) toestemming geeft. Dit betreft het zogenaamde ‘ontslag op staande voet’. De werkgever moet daarvoor wel een ‘dringende reden’
lees verder...

hebben. Van een dringende reden kan sprake zijn bij bijvoorbeeld diefstal of mishandeling.

De eisen die gelden voor een ontslag op staande voet zijn streng. Dat komt omdat het voor u verstrekkende gevolgen heeft. U raakt niet alleen uw baan en inkomen kwijt, maar u heeft ook geen recht meer op een uitkering. Om dit ontslag op staande voet aan te vechten is het belangrijk dat u snel in actie komt. U moet binnen twee maanden na de ontslagdatum de kantonrechter verzoeken om het ontslag te vernietigen. Doet u dat niet op tijd, dan bent u te laat en staat het ontslag vast. Bent u op staande voet ontslagen? Neem direct contact met ons op.

Contract en arbeidsvoorwaarden

Als werknemer kunt u met allerlei arbeidsrechtelijke zaken te maken krijgen. Bijvoorbeeld: u begint met een nieuwe baan, maar u twijfelt of de arbeidsovereenkomst wel klopt. Of uw werkgever wil uw bestaande arbeidsovereenkomst
lees verder...

wijzigen. U heeft een leaseauto en uw werkgever wil deze regeling terugdraaien. Uw baas wil u plaatsen in een lagere functie. Voor al deze en dergelijke zaken geldt: vraag ons gerust om advies.


Recensies

“Drie jaar lang op mijn tenen gelopen i.v.m. te hoge werkdruk en een samenwerking die een vijandige overname bleek te zijn waren voldoende voor een flink conflict op mijn werk. De sfeer was erg grimmig geworden en ik kwam overspannen thuis te zitten.

Jasper Overtoom heeft mij toen heel fijn geholpen door het contact over te nemen op het moment dat dit mij niet meer lukte. Hij heeft de onderhandelingen gevoerd zodat ik daar weg kon. Hierdoor kreeg ik de tijd en kans om een nieuwe frisse start te maken.

Dankzij Jasper wist ik wat de verschillende opties waren in deze situatie en heb ik door zijn heldere uitleg een keuze kunnen maken, die voor mij op dat moment het beste was”

Rianne Langelaan

“Jasper heeft me geholpen met juridisch advies toen ik boventallig werd verklaard bij mijn toenmalige werkgever. Ik werkte bijna tien jaar bij dat bedrijf en tien jaar was de grens om een maand extra ontslagvergoeding te krijgen. Ik wilde op een goede manier afscheid nemen, maar ook wel krijgen waar ik recht op had.

Jasper heeft me duidelijk en eerlijk uitgelegd wat de mogelijkheden waren en hoe ik het aan kon pakken. Uiteindelijk koos ik mede op advies van Jasper voor een vaststellingovereenkomst en Jasper keek mee of de transitievergoeding in orde was.

Mede door het deskundige advies van Jasper kon ik het snel afronden en me weer richten op een nieuwe baan.”

Reinate van den Berg

“Ik had een vervelende zaak tegen mijn voormalige werkgever. Via een kennis kreeg ik de tip om Jasper Overtoom hiervoor in te schakelen. Een vakman werd mij verzekerd, en dat is gebleken.

Jasper beet zich volledig vast in de zaak en stond voor mijn belang. Hij nam de tijd om alles goed met mij door te spreken, zodat hij goed voorbereid aan het werk kon. Daarbij laat hij jou als cliënt ook geloven in de zaak en dat gaf mij vertrouwen en een zeer goed gevoel.

Jasper zorgt ervoor dat hij eruit haalt wat erin zit. Ik kan Jasper iedereen aanraden!”

Guy van Tielraden

Advies nodig?

Neem contact op en leg uw zaak vrijblijvend aan ons voor.

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media