085 760 35 11
Handen af van onze hulpverleners

Handen af van onze hulpverleners

Wij zien dat rechtelijke macht steeds meer oog heeft voor de positie van de politieambtenaar die letsel oploopt tijdens werkzaamheden voor de politie. Met passie staat ons team van Overtoom Letselschade hulpverleners bij die slachtoffer zijn van geweld tijdens hun...
Smartengeld

Smartengeld

Leed, verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde noemen we immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade. In artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is de vergoeding van smartengeld geregeld. Uit de wet volgt dat er recht op...