085 760 35 11

Pijnlijk is de zaak die gaat over de voetballer Nouri. Als we de media moeten geloven is er veel gesteggel over de schadevergoeding. Een van de vragen die partijen kennelijk verdeeld houdt is dat Ajax betwist dat Nouri een volwaardige speler van het eerste elftal zou worden. Is dat terecht? Hoe kijkt een rechter hiernaar? En maakt Ajax met dit argument enige kans?  

De aansprakelijkheid staat niet ter discussie. Nadat de speler van Ajax op het veld in elkaar zakte werd er geen adequate behandeling toegepast door de clubarts van Ajax. Ajax erkende daarvoor aansprakelijk te zijn. Nu gaat het over de vraag: ‘wat zijn de gevolgen geweest van deze fout’. Een van de twistpunten is het loon dat Nouri moet missen, het zogenaamde ‘verlies aan verdienvermogen’.  Deze bijdrage focust zich op dit onderwerp, andere twistpunten die spelen in deze zaak worden niet besproken.

Over het onderwerp verlies aan verdienvermogen (hierna: ‘VAV’) heeft de hoogste rechter in Nederland zich vrij duidelijk uitgesproken. Op basis hiervan is goed te zien langs welke lijn we de discussie tussen Ajax en de speler moeten beoordelen. Kort door de bocht geldt het volgende:

  • Voor de vaststelling van het VAV moet vergeleken worden (a) het inkomen van de speler na het ongeval en (b) het inkomen dat de speler in de ‘hypothetische situatie’ zonder het ongeval zou hebben verdiend.
  • Het bewijs ligt in beginsel bij de speler.
  • MAAR, aan de speler mogen voor het bewijs echter geen strenge eisen worden gesteld; het is immers de aansprakelijke partij (Ajax) die de speler de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen over wat er in de ‘hypothetische situatie’ zou zijn gebeurd.
  • Bij de beoordeling van de ‘hypothetische situatie’ komt het dan ook aan op wat redelijkerwijs te verwachten valt. De goede en kwade kansen moeten daarbij worden afgewogen.

Kortom, Nouri hoeft niet te bewijzen dat hij volwaardig eerste elftalspeler zou worden, maar moet deze ‘hypothetische situatie’ aannemelijk maken. Als we de lijn in deze rechtspraak volgen dan is het argument van Ajax niet heel sterk. Een korte blik op de bio van Nouri levert op dat hij o.a. alle jeugdelftallen van Ajax doorliep, de Bronzen en de Gouden Stier voor de beste voetballer van de eerste Divisie in 2016/2017 ontving. In 2016 bij het eerste elftal werd gehaald, met zijn officiële debuut voor het eerste elftal tegen Willem 2. Uiteindelijk kwam hij in 9 wedstrijden uit voor het eerste elftal en speelde mee in de UEFA Europa League. Ook nieuwe coach had voor 2017 een rol voor hem in gedachten in het eerste elftal.

De kans dat de rechter de vordering van Nouri op dit punt volgt en toewijst is vrij groot. In dat geval betreft de ‘hypothetische situatie’ een eerste elftalsalaris over de gemiddelde duur van een carrière (dit even los van andere haken en ogen). De vraag wordt ingewikkelder als het gaat om een carrière die hij zou hebben gehad bij bijvoorbeeld Barcelona. Deze stap is slechts aan een enkeling voorbehouden. Ontegenzeggelijk was Nouri een groot talent, maar dergelijke promotiekansen worden door de rechter toch vaak bestempeld als te speculatief.

Los van alle andere vraagstukken die in een dergelijke zaak een rol spelen, zal de twist over het VAV tussen Ajax en de speler zich vermoedelijk op dit vlak afspelen. De stelling van Ajax dat Nouri niet jarenlang een eerste elftal speler zou zijn geworden is te rigide en weinig succesvol. Maar de ‘hypothetische situatie’ van een Europese topclub lijkt ook een stap te ver. Zoals het vaak gaat zal ook in deze zaak de oplossing hiervoor vermoedelijk in het midden gevonden worden, ik ben benieuwd.