085 760 35 11

Herkent u deze rotonde? Dit is de meest besproken rotonde van Lansingerland. De commissie Ruimte presenteerde een fietsplan met daarin maatregelen om fietsen in Lansingerland veiliger te maken. Een aantal politieke partijen vindt dat onvoldoende en ziet de aanleg van een fietstunnel als noodzakelijke oplossing om het aantal ongevallen tegen te gaan. Er is zelfs een heuse petitie gestart om de fietstunnel op de bewuste plek toch voor elkaar te krijgen. Door andere partijen wordt een fietstunnel afgedaan als volstrekt onrealistisch.

In deze bijdrage geen oordeel over wat er moet gebeuren. Ik beperk mij tot de vraag of de gemeente Lansingerland aansprakelijk is als er een ongeval gebeurt op de rotonde.    

Wet

De wet bepaalt dat de wegbeheerder (in dit geval de gemeente) aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door een gebrekkige weg. Een weg is gebrekkig als hij niet voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld. Dat houdt ook in een gebrekkig ontwerp of gebrekkige inrichting van de weg.

Huidige situatie

Hoe zit dat nu met deze rotonde? Hamvraag: is er sprake van een gebrek? De rechtspraak geeft heldere uitgangspunten. De invulling hiervan is echter casuïstisch van aard. Het voert te ver om daar in deze bijdrage dieper op in te gaan. Maar ik meen dat de huidige staat van de rotonde – getoetst aan deze punten – niet zonder meer in orde bevonden kan worden. In dat geval is de gemeente aansprakelijk.

Fietsplan

Is dat straks anders wanneer het voorgenomen fietsplan van de commissie Ruimte wordt uitgevoerd? Het antwoord is ja.

Het uitgangspunt is namelijk dat de wegbeheerder zich inspant voor een veilige weg. Hiervoor geldt dat absolute veiligheid niet bestaat en de wegbeheerder een afweging mag maken tussen kosten en risico. Er bestaat dus niet zoiets als een garantieplicht waar het gaat om de toestand van de weg. Om die reden mag de weggebruiker niet verwachten dat de weg in perfecte staat verkeert. Wel dat hij
niet – zoals nu het geval is – gevaar oplevert.

Fietstunnel

Met de hierboven genoemde overweging geven we ook gelijk antwoord op de vraag of de gemeente Lansingerland op basis van het aansprakelijkheidsrecht verplicht is om een fietstunnel aan te leggen. Het antwoord is nee. Als het fietsplan in voldoende beschermingsmaatregelen voorziet dan voldoet de gemeente daarmee aan zijn zorgplicht als wegbeheerder.

Schade

Als er een ongeval plaats vindt is er meestal sprake van letselschade. Praktisch gezien is het aanspreken van de gemeente niet de makkelijkste weg voor het slachtoffer. Het is aan te raden om u in een voorkomend geval direct te wenden tot de veroorzaker of diens verzekeraar.