085 760 35 11

Als een motorvoertuig op jouw naam staat ben je verplicht tenminste een WA-verzekering af te sluiten. Het uitgangspunt is dat die WA-verzekering de schade vergoedt die de bestuurder van de veroorzakende auto aan een ander toebrengt. Wanneer een bestuurder van een auto letselschade aan zichzelf toebrengt valt dit niet onder de dekking. Dat betekent dat de bestuurder dus voor zijn eigen schade opdraait.   

Aanvullende verzekering
Dat is alleen anders wanneer een aanvullende verzekering wordt afgesloten. In veel gevallen is dat een Schadeverzekering voor inzittenden (SVI) of een Ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI). Deze verzekeringen bieden wél dekking voor de eigen letselschade van de bestuurder. Dit ongeacht de schuldvraag. Het maakt dus niet uit dat de bestuurder zelf de verkeersfout heeft gemaakt. De SVI vergoedt de werkelijk geleden schade en de OVI keert een, vooraf in de voorwaarden opgenomen, bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van het ongeluk. Deze verzekeringen zijn niet verplicht maar optioneel.

Inzittenden
Er kan ook letselschade zijn van de personen die meerijden. De verplichte WA-verzekering vergoedt
– in tegenstelling tot de eigen schade van de bestuurder – wel de letselschade van de inzittenden. Dat komt omdat de dekking van de WA verzekering de schade dekt die met de auto aan een ander wordt toegebracht. Daar vallen ook de inzittenden onder. Overigens kunnen inzittenden ook een beroep doen op de genoemde verzekeringen SVI of OVI als die zijn afgesloten.

Advies
Soms overkomt je een ongeval zonder dat je er veel aan kunt doen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Het afsluiten van een aanvullende SVI verzekering is voor zulke gevallen zeker het overwegen waard. Bovendien is een SVI raadzaam als er in het buitenland gereden wordt. Het Nederlands recht is dan in beginsel niet van toepassing, wat kan leiden tot vervelende en kostbare procedures die in het buitenland. Wie niet van verrassingen houdt zou ook een uitgebreide SVI verzekering kunnen overwegen. Die verzekering biedt ook dekking voor verkeersongevallen waarbij je niet in de eigen auto rijdt. Bijvoorbeeld een taxirit die in Spanje misgaat.