085 760 35 11

Overtoom Letselschade | Loonschade | Arbeidsrecht doet er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over onze dienstverlening. Wij stellen het op prijs als je ons dat laat weten, zodat wij in de gelegenheid gesteld worden de ontevredenheid weg te nemen en te leren van deze klacht.

Een klacht indienen
Als je ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of het gedrag van onze medewerkers verzoeken wij je       
jouw klacht schriftelijk (per brief of e-mail) te richten aan de klachtenmanager. Je kunt je brief of e-mail richten aan het
volgende (e-mail)adres:

Overtoom Letselschade | Loonschade | Arbeidsrecht
t.a.v. de klachtenmanager mevrouw S. van der Hoeven
Hoekeindseweg 37
2665 KA Bleiswijk of susan@overtoomjuristen.nl

De procedure
Binnen vijf werkdagen ontvang je van de klachtenmanager per brief of e-mail een ontvangstbevestiging, waarin wordt aangegeven wat je kunt verwachten van de procedure en behandeltermijnen. We stellen je graag in de gelegenheid de klacht mondeling (in persoon of telefonisch) toe te lichten. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken zorgen wij voor een verslag van het gesprek. Op verzoek sturen we je een afschrift van dit verslag toe.

We streven naar afhandeling van je klacht binnen 6 weken maar tot uiterlijk 10 weken na ontvangst. Mocht dit niet lukken, dan laten we je dat schriftelijk weten. Van onze bevindingen na het onderzoeken van uw klacht stellen wij je schriftelijk op de hoogte, net als van ons oordeel en eventuele conclusies die wij daaraan verbinden.