085 760 35 11

Ongeval gehad?

Direct gratis advies
bij letselschade

Vul onderstaande velden in. Klik op gratis advies aanvragen en ontvang vandaag nog advies over uw letselschadezaak.
Of bel ons op 085 760 35 11 om direct een letselschade expert
aan de lijn te krijgen.

Ongeval gehad? Direct gratis advies bij letselschade

Letselschade

Van letselschade is sprake wanneer u door de schuld van een ander gewond raakt en daardoor schade lijdt.

Als de schadeveroorzaker volgens de wet aansprakelijk is, moet hij (of zijn verzekeraar) uw schade vergoeden. De discussie over wie aansprakelijk is, kan lastig zijn. Maar zelfs als duidelijk is dat de ander aansprakelijk is, is het daarmee nog niet zo dat u als slachtoffer alle schade vergoed krijgt. Zeker niet zelfs. Er kan bijvoorbeeld een beroep op eigen schuld worden gedaan. Verder moet worden bepaald of het letsel en de schade daadwerkelijk een gevolg zijn van het ongeval. En tot slot moet worden vastgesteld hoe groot de schade precies is.

Bekijk hier de video.

Kennis en ervaring vereist bij letselschade

Discussies hierover kunnen tot grote (juridische) moeilijkheden leiden. Letselschade is een complex proces. Om hier goed uit te komen is de juiste kennis en ervaring vereist. Een slachtoffer heeft deze kennis meestal niet. Daarom is het verstandig om een deskundige in te schakelen. Wij bieden u deze hulp. In de meeste gevallen kost u dat helemaal niets.

Kosteloze hulp


Onze hulp is kosteloos als de aansprakelijkheid erkend is. Dat komt omdat de wet meestal de mogelijkheden biedt om de kosten voor uw rechtsbijstand te verhalen op de

lees verder...
aansprakelijke partij. Dat betekent dat een gespecialiseerde letselschadejurist van ons kantoor ook voor u gratis is als de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval erkend wordt. Als de aansprakelijkheid niet direct erkend wordt, maken we eerst afspraken met u over het vervolg van uw zaak. En vertellen we of daar kosten aan verbonden zijn.

Wilt u gratis advies? Bel ons of vul het bovenstaand formulier in.

Kosten door schade


Voor een slachtoffer van letselschade kunnen de kosten hoog oplopen. Onze kennis en ervaring helpen u om te bepalen welke kosten verhaalbaar zijn op de veroorzaker

lees verder...
van het ongeval. In letselschadezaken geldt in beginsel dat alle gemaakte of nog te maken kosten door het ongeval, voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk is dat er een vergelijking plaatsvindt tussen de situatie zoals die eruit zou zien zonder ongeval en de situatie zoals die is na het ongeval. Veelvoorkomende schadeposten zijn:

 • medische kosten;
 • reis- en verblijfkosten;
 • verzorgingskosten;
 • verlies aan verdienvermogen;
 • verlies van zelfwerkzaamheid;
 • pensioen;
 • studievertraging;
 • huishoudelijke hulp; en
 • smartengeld.

Onze aanpak


Wij zorgen voor een vergoeding waar u recht op hebt. Maar onze aanpak is niet alleen maar gericht op uw schadevergoeding, minstens zo belangrijk is hulp bij

lees verder...
uw herstel. Uw wereld kan na een ongeval enorm veranderd zijn. Bijvoorbeeld omdat u niet meer kunt werken, autorijden, of uw relatie onder druk komt te staan. We kijken samen met u hoe we u daarbij kunnen helpen. Zo bekijken we welke deskundigen we kunnen betrekken. Van ons kunt u meer verwachten dan geld alleen.

Kosten door schade


Voor een slachtoffer van letselschade kunnen de kosten hoog oplopen. Onze kennis en ervaring helpen u om te bepalen welke kosten verhaalbaar zijn op de veroorzaker

lees verder...
van het ongeval. In letselschadezaken geldt in beginsel dat alle gemaakte of nog te maken kosten door het ongeval, voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk is dat er een vergelijking plaatsvindt tussen de situatie zoals die eruit zou zien zonder ongeval en de situatie zoals die is na het ongeval. Veelvoorkomende schadeposten zijn:

 • medische kosten;
 • reis- en verblijfkosten;
 • verzorgingskosten;
 • verlies aan verdienvermogen;
 • verlies van zelfwerkzaamheid;
 • pensioen;
 • studievertraging;
 • huishoudelijke hulp; en
 • smartengeld.

Onafhankelijk


Wij treden uitsluitend op voor slachtoffers. Elke letselschade expert van Overtoom Letselschade is daarom geheel onafhankelijk van verzekeraars.

Schadeoorzaken

Hieronder treft u de meest voorkomende oorzaken van letselschade. Twijfelt u over uw ongeval? Vraag ons om gratis advies.

Hieronder treft u de meest voorkomende oorzaken van letselschade. Twijfelt u over uw ongeval? Vraag ons om gratis advies.

Verkeersongeval
Het aantal ongevallen in het verkeer neemt ieder jaar toe. In 2017 vonden in Nederland meer dan 850.000 verkeersongevallen plaats. Als u deelneemt aan het verkeer is de kans op een ongeval reëel.

Aan welke ongevallen en situaties moet u denken bij letselschade?:

 • kop-staartbotsingen;
 • u bent inzittende van een auto of bus bij een ongeval;
 • u wordt als voetganger of fietser aangereden door auto, motor of scooter;
 • de veroorzaker rijdt door rood licht en veroorzaakt een ongeval;
 • een frontale botsing door een inhaalactie van motor of auto;
 • een aanrijding door afslaande auto of motor;
 • u bent als passagier van motor, scooter of fiets bij een ongeval betrokken.

In al deze gevallen hebt u geen schuld. Er is sprake van een aansprakelijke partij die uw schade moet vergoeden. Probeer altijd de naam en adresgegevens of het kenteken van de veroorzaker van het verkeersongeval te noteren. Dat geldt ook voor eventuele getuigen van het ongeval. Op die manier kunnen wij uw schade verhalen op de dader of veroorzaker.

Whiplash
Een whiplash wordt vaak veroorzaakt door een achterop-aanrijding. In dat geval zijn er bij u beschadigingen ontstaan in het gebied rond de nek. Meestal zijn die beschadigingen niet zichtbaar bij een röntgenonderzoek, scan of een MRI. De klachten die vervolgens optreden, zijn pijn in:

 • de nek;
 • het hoofd;
 • de schouders; en/of
 • de rug.

Daardoor kunt u moeite hebben met concentreren. Ook kan er sprake zijn van duizeligheid, vermoeidheid en vergeetachtigheid. Vaak bent u ook gevoelig voor externe prikkels zoals geluid of fel licht.

Een whiplash is juridisch complex. Bewezen moet worden dat het letsel en de schade een gevolg zijn van het ongeval. Dat noemt men causaal verband. Omdat het letsel op scans niet zichtbaar is, ontbreekt dat bewijs. De verzekeraar zal daarop wijzen en proberen onder de schadevergoeding uit te komen. Daarnaast wordt vaak gezegd dat deze klachten niets met het ongeval te maken hebben, maar een andere oorzaak kennen. Zoals een eerder ongeval, problemen op het werk of een vervelende thuissituatie

Het is belangrijk dat u dan een goede letselschadejurist heeft. Wij kennen het klappen van de zweep en weten met dit soort zaken om te gaan.

Arbeidsongeval
Een arbeidsongeval met letsel overkomt ongeveer 100.000 werknemers in Nederland. In de meeste gevallen leidt dat tot één of meerdere dagen arbeidsongeschiktheid.

Uw werkgever heeft de plicht om voor een veilige werkplek te zorgen. Deze zorgplicht gaat ver. In veel gevallen schiet de werkgever daarin tekort. Als dat zo is, dan is uw werkgever aansprakelijk voor het ongeval en moet hij de door u geleden schade betalen. U hoeft geen werknemer te zijn, ook voor zzp’ers geldt deze bescherming.

Vaak leidt een arbeidsongeval tot ingewikkelde juridische discussies. Dat komt omdat het zich afspeelt op het snijvlak van de rechtsgebieden arbeidsrecht en letselschade. Wij hebben expertise van beide rechtsgebieden in huis. Daardoor kunnen wij uw belangen als geen ander behartigen.

Ongeval veroorzaakt door een dier
Een beet van een hond of een val van een paard: een dier kan zorgen voor vervelend letsel. In de wet is vastgelegd dat bezitters van dieren aansprakelijk zijn voor de schade die het dier veroorzaakt. De wet beschermt u op deze manier tegen het vaak oncontroleerbare gedrag van dieren.

Dat wil niet zeggen dat uw schade daardoor altijd volledig vergoed zal worden. Soms kan er sprake zijn van eigen schuld. Bijvoorbeeld bij ongevallen met paarden. Wanneer iemand tijdens een rijles van het paard valt, vindt de rechter dat bijna altijd eigen schuld. Van de ruiter wordt nou eenmaal verwacht dat hij weet dat aan paardrijden risico’s verbonden zijn. Of een beroep op eigen schuld terecht is, hangt af van de omstandigheden. Wij hebben ervaring met dergelijke ongevallen. Laat uw ongeval vrijblijvend door ons beoordelen.

Ongeval tijdens sport of spel
Dat er veel blessures ontstaan tijdens sport- en spelsituaties is bekend. Voorbeelden zijn blessures door een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd of door een hockeybal die te hoog geslagen wordt en u in het gezicht raakt.

Is de veroorzaker daarvoor aansprakelijk? In veel gevallen niet. Dat komt omdat u door mee te doen uzelf heeft blootgesteld aan het risico van het spel en de kans op blessures.

Is de veroorzaker dan nooit aansprakelijk? Dat zeker niet. De veroorzaker is aansprakelijk voor uw schade wanneer hij een duidelijk onrechtmatige handeling uitvoert die niet bij de normale sportbeoefening hoort. Denk aan onverwacht, absurd, buitenproportioneel en gevaarlijk gedrag. Bijvoorbeeld als een voetballer een doodschop geeft terwijl het spel stilligt. Twijfelt u? Laat uw ongeval dan vrijblijvend door ons beoordelen.

Medische fout
Iedereen kan fouten maken, maar in de gezondheidszorg kunnen ze grote gevolgen hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Naar schatting lopen jaarlijks zo’n 40.000 Nederlanders schade op door een vermijdbare medische fout. Zo’n 1950 mensen overlijden hieraan. Het onderscheid tussen een medische fout en een complicatie is in de praktijk niet altijd te maken. Het verschil is dat een complicatie een realistisch risico is dat altijd kan optreden bij een ziekte of ingreep. Bij een medische fout is de schade te wijten aan een tekortkoming van de arts of andere hulpverlener. Als een arts een fout maakt, dan moet uw schade vergoed worden.
Gebrekkige weg
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daardoor kan er letsel en schade ontstaan. Dat geldt niet alleen voor een verkeersongeval of een bedrijfsongeval. Er kan ook sprake zijn van een gebrekkige weg. U valt bijvoorbeeld in een gat in het wegdek. Of struikelt over een stoeptegel die flink omhoogsteekt. In dat geval kan de wegbeheerder (de gemeente, de provincie, het Rijk) aansprakelijk zijn. Of dat zo is hangt af van de omstandigheden van het geval. Wij kunnen voor u beoordelen of er recht is op schadevergoeding.

Stappenplan letselschade claimen

Bij het verhalen van uw letselschade gaan we te werk volgens een vast stappenplan. Ongeval, aansprakelijkheid, schade, deskundigen, voorschotten, afwikkelen

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media

Website ontwerp en realisatie door Edvertised Media