085 760 35 11

Yes! De contactberoepen mogen weer open. Letselschadeslachtoffers kunnen zich dus weer laten behandelen door chiropractor of osteopaat. Maar in hoeverre komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking?

Eerst de vraag of medische kosten vergoed worden?

Ja dat is het geval. Als er medische kosten worden gemaakt om de ongevalsklachten van het slachtoffer te behandelen, dan is de aansprakelijke partij in beginsel gehouden deze kosten te betalen. Niet vereist is dat komt vast te staan dat de behandelingen medisch noodzakelijk waren. Vereist is slechts dat de behandeling medisch wenselijk is en de dat de kosten ervan in de gegeven omstandigheden -de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer daaronder begrepen- als redelijke uitgaven voor herstel kunnen worden beschouwd. Vindplaats: ECLI:NL:PHR:2008:BE9998

Hoe zit het dan met de kosten voor een alternatieve geneeskundige behandeling?

Ook voor alternatieve geneeskundige behandelingen geldt de bovenstaande lijn. Het staat het letselschadeslachtoffer in principe vrij om te bepalen hoe hij het letsel dat hem is overkomen wil laten behandelen. Daarvoor geldt een royale maatstaf. Slechts in uitzonderingssituaties kan dat anders zijn. Zo bepaalde bijvoorbeeld de rechtbank Zwolle -Lelystad ooit dat een letselschadeslachtoffer geen redelijke keuze had gemaakt door af te wijken van de behandelsuggesties die in het expertiserapport, dat op verzoek van beide partijen was opgesteld. Klik hier voor de uitspraak.

Conclusie

Conclusie is dat kosten voor alternatieve geneeskundige behandelingen normaliter worden vergoed. Om helemaal zeker te zijn en een discussie daarover te voorkomen kan het aan te bevelen om onderstaande tips op te volgen.

Tip: vraag de huisarts om een doorverwijzing.
Tip: zorg dat je de facturen van de behandelingen bewaart zodat de kosten gespecificeerd en bewezen zijn.

Heb jij ook een (bedrijfs) ongeval gehad en letsel opgelopen?

Wil je precies weten hoe het zit met het verhalen van schade na een ongeval of aanrijding? Wil je weten of je recht hebt op smartengeld, en wat de hoogte daarvan is? Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos advies. We helpen je graag verder!

Overtoom Letselschade staat ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit waarborgt onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van onze juridische hulp.

 

Chat openen
Gratis advies via WhatsApp?
Hoe kunnen wij u helpen?
Hallo! Heeft u vragen over letselschade?

Stel ze gerust via deze WhatsApp.
U krijgt van ons een deskundig en GRATIS advies. Beloofd!