085 760 35 11

Dit incident was landelijk een gevoelige zaak voor GroenLinks. Toch heeft dit voor de gemeenteraadsverkiezingen kennelijk geen gevolgen gehad. GroenLinks deed het gewoon goed. Ook in Lansingerland haalde die partij behoorlijk wat stemmen, en verdubbelde daarmee het aantal zetels van één naar twee.   

Wat is er aan de hand?

Eind december vindt er een kerstdiner plaats van de fractie van GroenLinks in een restaurant in
Den Haag. Na het diner gaat een aantal collega’s naar een café om nog wat te drinken, waaronder de betreffende stagiaire. Op het moment dat de stagiaire naar huis wilde gaan, kwam ze tot de ontdekking dat er geen treinen meer reden. De woordvoerder van de partij (hierna: ‘werknemer’)  bood haar aan om bij hem te slapen. De stagiaire is naar eigen zeggen in goed vertrouwen met de werknemer meegegaan. Tijdens de wandeling naar huis heeft hij haar meerdere keren proberen te zoenen en geprobeerd aan te raken, terwijl de stagiaire vanaf de eerste poging duidelijk heeft gemaakt dat ze dat niet wilde. Aangezien de werknemer bleef aandringen, raakte de stagiaire in paniek. Tot overmaat van ramp bleek ze ook haar tas te zijn kwijtgeraakt.

Op een zeker moment ziet de werknemer er geen brood meer in, gaat weg en laat de stagiaire middenin Den Haag aan haar lot over. Wetende dat zij niet meer naar huis kan komen. Ze had alleen de beschikking over een telefoon. Zonder tas en geld kon ze ook geen taxi meer nemen. De stagiaire kaart de zaak aan en doet haar beklag bij de vertrouwenspersoon.

Waarschuwing

Wat volgt is een waarschuwing. De werkgever stuurt de werknemer een brief waarin staat dat besloten is om hem een tweede kans te geven en te volstaan met een officiële waarschuwing. De werkgever voegt daar wel aan toe dat het de laatste waarschuwing is.

Ontslag?

Na veel gedoe besluit de werkgever om het er toch niet bij te laten zitten en verzoekt de kantonrechter alsnog  de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstig en verwijtbaar handelen door de werknemer. Dit zonder toekenning van de transitievergoeding. Dat kan omdat in de wet staat dat wanneer de werknemer ernstig en verwijtbaar handelt de werkgever geen transitievergoeding hoeft te betalen.

Oordeel kantonrechter

De werkgever heeft de werknemer een officiële waarschuwing en een tweede kans gegeven. Het ernstige incident vormde kennelijk toen geen reden voor de werkgever om de samenwerking met de werknemer te beëindigen. Ter zitting is door de werkgever bevestigd dat de officiële waarschuwing er een was met  een onvoorwaardelijk karakter. Dit heeft tot gevolg dat werkgever aan het handelen van werknemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk arbeidsrechtelijke consequenties heeft verbonden. Daar kun je als werkgever dus niet op terugkomen. Het verzoek om ontbinding op grond van ernstig en verwijtbaar handelen wordt door de kantonrechter afgewezen.

Praktisch

Toch ziet ook de kantonrechter in dat beide partijen niet meer met elkaar verder kunnen. Hij lost dit praktisch op door de verstoorde arbeidsverhouding als grond te gebruiken om de arbeidsovereenkomst alsnog te doen eindigen. Echter, in dit geval dus ‘met’ transitievergoeding.

Conclusie

Werkgever bedenk goed of een sanctie opleggen na een dergelijk incident de best mogelijke oplossing is. Wij denken graag met u mee.

Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2018:2670