010-203 60 49

Als er een ongeval gebeurt kan het slachtoffer recht hebben op een zogenaamde smartengeldvergoeding. Dit artikel beschrijft in het kort gevallen waarin een recht op smartengeld bestaat en wat de hoogte is.

In de wet is bepaald dat een slachtoffer recht heeft op een vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade. Oftewel, gevolgen die niet op geld te waarderen zijn zoals bijvoorbeeld pijn en leed. Dit noemt men smartengeld. Het moet gaan om een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding. Het recht hierop ontstaat onder andere wanneer iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen door bijvoorbeeld een ongeval.

In de praktijk is er zelden discussie over de vraag of er sprake is van lichamelijk letsel. Dat is immers vrij eenvoudig vast te stellen. Lastiger zijn discussies over de hoogte van het smartengeld. Volgens de wet stelt de rechter de omvang van het smartengeld naar ‘billijkheid’ vast. Hij moet daarbij rekening houden met alle omstandigheden van het geval, maar heeft voor de weging van deze omstandigheden grote vrijheid.

De hoogste rechter in Nederland heeft de andere rechters wel aanwijzingen gegeven waarmee rekening te houden. Zo dient de rechter te letten op bedragen die door Nederlands rechters in vergelijkbare gevallen zijn vastgesteld. Andere indicatoren bij lichamelijk letsel zijn de aard, de ernst en de duur van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde. Deze factoren zijn moeilijk meetbaar en moeten daarom worden afgeleid uit het soort letsel en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer.

Smartengeldgids

Kijkt men naar de toegewezen smartengeldbedragen in Nederland , dan spreekt daarin een zekere terughoudendheid van de rechters. Het gaat over het algemeen om redelijk bescheiden bedragen. In de praktijk wordt voor de vaststelling van de omvang vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde Smartengeldgids of Smartengeldboek. In deze gids worden de relevante uitspraken op het gebied van smartengeld bijgehouden. Het is zaak aan te sluiten bij een uitspraak die past bij de situatie. Een handig hulpmiddel, maar niet meer dan dat. Want zelden is een zaak precies gelijk en dat vraagt dan toch echt maatwerk door een specialist.

Heeft u een ongeval gehad? Wilt u weten of u recht hebt op smartengeld, en wat de hoogte daarvan is? Stuur vrijblijvend een email, of bel. Wij kijken graag met u mee!

Ook op onze website kunt u hier nog meer over lezen.