085 760 35 11

Leed, verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde noemen we immateriële schade. Smartengeld is een vergoeding van de immateriële schade. In artikel 106 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is de vergoeding van smartengeld geregeld.

Uit de wet volgt dat er recht op smartengeld bestaat bij:

  • schending van je eer of goede naam;
  • aantasting in de persoon;
  • aantasting van de nagedachtenis van een overledene;
  • doelbewust toegebrachte schade;
  • geleden fysieke en psychische schade.
Smartengeldgids

De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van eventuele blijvende klachten of beperkingen en de gevolgen voor jou, nu en in de toekomst. Ook de aard en ernst van het letsel en leeftijd zijn belangrijke factoren. Als handvat voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld maken wij gebruik van de Smartengeldgids of Smartengeldboek. Hierin staan uitspraken van rechters over de toekenning van smartengeld in letselschadezaken. Het is zaak aan te sluiten bij een uitspraak die past bij de situatie. Een handig hulpmiddel, maar niet meer dan dat. Zelden is een zaak precies gelijk en dat vraagt dan toch echt maatwerk door een specialist.

Claim

Het claimen van smartengeld doe je door het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van je schade. Je doet er goed aan om dit door een letselschade expert uit handen te laten nemen. Over het algemeen is onze dienstverlening kosteloos en uiteraard zorgen we ervoor dat je krijgt waar je recht op hebt.

Heb jij ook een (bedrijfs) ongeval gehad en letsel opgelopen?

Wil je precies weten hoe het zit met het verhalen van schade na een bedrijfsongeval of aanrijding? Wil je weten of je recht hebt op smartengeld, en wat de hoogte daarvan is? Heb je nog vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos advies. We helpen je graag verder!

Overtoom Letselschade staat ingeschreven in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit waarborgt onze onafhankelijkheid en de kwaliteit van onze juridische hulp.