085 760 35 11

In de Heraut stond vorige week het verhaal over een jonge dame die rijdend op haar scooter gewond raakte bij een aanrijding met een vrachtauto in Lansingerland. Door de botsing kwam het slachtoffer ten val en liep enkele botbreuken op . Zij werd voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis (het artikel leest u hier). Dit is een ongeval waarbij de letselschade van het slechtoffer verhaald kan worden. Maar wat is een letselschade en waar heeft het slachtoffer in kwestie dan recht op? U leest het hier.

Van letselschade is sprake wanneer iemand door de schuld van een ander gewond raakt en daardoor schade lijdt. Als de schadeveroorzaker volgens de wet aansprakelijk is, moet hij (of zijn verzekeraar) de schade vergoeden.

Voor een slachtoffer van letselschade kunnen de kosten hoog oplopen. In letselschadezaken geldt in beginsel dat alle gemaakte of nog te maken kosten door het ongeval, voor vergoeding in aanmerking komen. Belangrijk is dat er een vergelijking plaatsvindt tussen de situatie zoals die eruit zou zien zonder ongeval en de situatie zoals die is na het ongeval. Veelvoorkomende schadeposten zijn:

  • medische kosten;
  • reis- en verblijfkosten;
  • verzorgingskosten;
  • verlies aan verdienvermogen;
  • verlies van zelfwerkzaamheid;
  • pensioen;
  • studievertraging;
  • huishoudelijke hulp; en
  • smartengeld.

De discussie over wie aansprakelijk is en welke schade vergoed moet worden kan lastig zijn. Letselschade is een complex proces. Om hier goed uit te komen is kennis en ervaring vereist. Een slachtoffer heeft deze kennis meestal niet. Daarom is het verstandig om een deskundige in te schakelen. Voor een slachtoffer is dat bijna altijd kosteloos omdat de kosten voor rechtsbijstand verhaald worden op de aansprakelijke partij.

Wilt u daar meer over weten neem gerust vrijblijvend contact met ons op of check onze website. Wij helpen u graag.